đây là themes mặc định

KD PLAYER

Xin giới thiệu đến mọi người chương trình chơi nhạc KD player chạy viết bằng java
Đây là chương trình chơi nhạc hay nhất chạy cho di động mới đầu nó sinh ra chỉ để biết ước mơ có thêm chương trình walkman của dòng "W" cho dòng "K" của sonyericsson nhưng sau đó đã phát triễn và đã chạy trên rất nhiều đời máy với nhiều skin cực đẹp.
Nokia:
2610, 2626, 2630, 2660, 2760, 2855, 2865, 2865i,
3109, 3109c, 3110, 3250, 3500, 5070, 5140i, 5200,
5300, 5310, 5500, 5610, 5700, 6010, 6060, 6070,
6080, 6085, 6086, 6111, 6120, 6121, 6125, 6126,
6131, 6133, 6136, 6151, 6152, 6155, 6155i, 6165,
6230i, 6233, 6234, 6235, 6235i, 6255, 6265, 6265i,
6267, 6270, 6275, 6280, 6282, 6288, 6290, 6300,
6301, 6500, 6555, 6630, 6651, 6680, 6681, 6682,
7360, 7370, 7373, 7390, 7500, 7900, 8600, 8800, 8801,
9300i, 9500, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E65, E70,
E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N80, N81,
N90, N91, N92, N93, N93i, N95.